Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zębowice gmina Zębowice, opolskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze Nr IN.VI.743.57.2016.AD Wojewody Opolskiego z dnia 12 października 2016 r. stwierdzające nieważność części uchwały nr XIV/108/2016 Rady Gminy Zębowice z dnia 5 września 2016 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Zębowice1


2


3


4


5