Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Zwoleń gmina Zwoleń, mazowieckie


Tytuł dokumentu:

uchwała nr XLVIII/328/2013 Rady Miejskiej w Zwoleniu z dnia 28 listopada 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów o funkcji mieszkaniowej jednorodzinnej i usług publicznych przy ul. Batalionów Chłopskich w mieście Zwoleniu



1


2


3


4


5


6


7


8


9