Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Raszyn, mazowieckie


Data ogłoszenia: 2015-12-15 Data wydania: 2015-11-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/152/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 19 listopada 2015r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Raszyn po wschodniej stronie Alei Krakowskiej – rejon ul. Młynarskiej
Data dodania do bazy: 2016-01-17 09:43:22
Data ogłoszenia: 2015-07-22 Data wydania: 2015-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/92/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Rybie w Gminie Raszyn- Obszar III – część I.
Data dodania do bazy: 2015-07-23 14:05:28
Data ogłoszenia: 2015-07-22 Data wydania: 2015-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/93/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Rybie w Gminie Raszyn- Obszar III – część II.
Data dodania do bazy: 2015-07-23 14:05:28
Data ogłoszenia: 2015-06-29 Data wydania: 2015-05-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/73/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych we wsi Sękocin Stary – część I.
Data dodania do bazy: 2015-08-04 13:24:38
Data ogłoszenia: 2015-06-23 Data wydania: 2015-03-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/48/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 26 marca 2015r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Raszyn po zachodniej stronie Alei Krakowskiej – rejon ul. Gałczyńskiego
Data dodania do bazy: 2015-08-25 22:20:51
Data ogłoszenia: 2015-06-23 Data wydania: 2015-05-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/76/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 maja 2015r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Sękocin Nowy po wschodniej stronie Alei Krakowskiej w Gminie Raszyn – rejon ul. 6-go Sierpnia
Data dodania do bazy: 2015-06-28 14:00:04
Data ogłoszenia: 2015-06-23 Data wydania: 2015-05-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/75/2015 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 maja 2015r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Słomin po wschodniej stronie Alei Krakowskiej w Gminie Raszyn – Obszar I
Data dodania do bazy: 2015-06-28 14:00:04
Data ogłoszenia: 2015-06-23 Data wydania: 2015-05-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/74/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 maja 2015r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Puchały w Gminie Raszyn – rejon ul. Sokołowskiej
Data dodania do bazy: 2015-06-28 14:00:04
Data ogłoszenia: 2015-02-04 Data wydania: 2014-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr II/14/14 Rady Gminy Raszyn z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wsi Raszyn po zachodniej stronie Alei Krakowskiej – część I
Data dodania do bazy: 2015-04-10 12:32:48
Data ogłoszenia: 2015-01-20 Data wydania: 2014-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr II/15/14 Rady Gminy Raszyn z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych we wsi Raszyn po wschodniej stronie Alei Krakowskiej
Data dodania do bazy: 2015-03-26 09:17:19