Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Puchały gmina Raszyn, mazowieckie


Data ogłoszenia: 2015-06-23 Data wydania: 2015-05-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/74/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 maja 2015r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Puchały w Gminie Raszyn – rejon ul. Sokołowskiej
Data dodania do bazy: 2015-06-28 14:00:04