Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat pruszkowski, mazowieckie


Data ogłoszenia: 2015-07-22 Data wydania: 2015-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/92/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 30 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Rybie w Gminie Raszyn- Obszar III – część I.
Data dodania do bazy: 2015-07-23 14:05:28
Data ogłoszenia: 2015-07-06 Data wydania: 2015-04-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII.65.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 kwietnia 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kajetany w Gminie Nadarzyn – etap II
Data dodania do bazy: 2015-08-14 09:08:42
Data ogłoszenia: 2015-07-01 Data wydania: 2015-05-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/51/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Orzeszkowej” w Regułach, stanowiącego zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Reguły”
Data dodania do bazy: 2015-08-25 22:20:51
Data ogłoszenia: 2015-07-01 Data wydania: 2015-05-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/50/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Bodycha” w Regułach, stanowiącego zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Reguły”
Data dodania do bazy: 2015-08-25 22:20:51
Data ogłoszenia: 2015-06-29 Data wydania: 2015-05-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/73/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 maja 2015r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części terenów położonych we wsi Sękocin Stary – część I.
Data dodania do bazy: 2015-08-04 13:24:38
Data ogłoszenia: 2015-06-23 Data wydania: 2015-05-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/43/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Pruszkowska” na terenie obrębu geodezyjnego Granica
Data dodania do bazy: 2015-08-14 09:08:42
Data ogłoszenia: 2015-06-23 Data wydania: 2015-05-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/45/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 maja 2015r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice stanowiących zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Komorów – część I”
Data dodania do bazy: 2015-08-14 09:08:42
Data ogłoszenia: 2015-06-23 Data wydania: 2015-05-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/76/15 Rady Gminy Raszyn z dnia 28 maja 2015r. w sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenów położonych we wsi Sękocin Nowy po wschodniej stronie Alei Krakowskiej w Gminie Raszyn – rejon ul. 6-go Sierpnia
Data dodania do bazy: 2015-06-28 14:00:04
Data ogłoszenia: 2015-06-23 Data wydania: 2015-05-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/46/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Spacerowa” w Michałowicach-Osiedlu, stanowiącego zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Michałowic – osiedle Michałowice
Data dodania do bazy: 2015-08-14 09:08:42
Data ogłoszenia: 2015-06-23 Data wydania: 2015-05-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/44/2015 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 maja 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Michałowice obszaru „Kamelskiego” na terenie obrębu geodezyjnego Nowa Wieś
Data dodania do bazy: 2015-08-14 09:08:42