Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Rogozino gmina Radzanowo, mazowieckie


Data ogłoszenia: 2016-06-04 Data wydania: 2016-04-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/119/2016 Rady Gminy Radzanowo z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Rogozino położonej przy drodze wojewódzkiej nr 567 i drodze powiatowej nr 2939W
Data dodania do bazy: 2016-06-22 19:48:06
Data ogłoszenia: 2014-01-13 Data wydania: 2013-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/268/2013 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie sprostowania błędu w załączniku graficznym do uchwały Nr XIX/130/08 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania części miejscowości Rogozino, położonej pomiędzy: drogą powiatową nr 223, rowem melioracyjnym, drogą powiatową nr 219, drogą wojewódzką nr 567, częścią zachodniej granicy m. Rogozino, częścią północnej granicy m. Rogozino, droga gminną nr 9 i drogą wojewódzką nr 567.
Data dodania do bazy: 2014-01-14 14:15:26
Data ogłoszenia: 2013-06-10 Data wydania: 2013-05-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/210/2013 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radzanowo dla części miejscowości Rogozino dla działek o numerach ewidencyjnych 230 i 231 – obecnie działka o numerze ewidencyjnym 348.
Data dodania do bazy: 2013-08-19 12:40:22
Data ogłoszenia: 2012-11-14 Data wydania: 2012-10-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/155/2012 Rady Gminy Radzanowo z dnia 22 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Rogozino w obrębie Rogozino wraz z częścią miejscowości Stare Boryszewo w obrębie Boryszewo Stare i Stróżewko
Data dodania do bazy: 2012-11-20 09:21:08