Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Radzanowo, mazowieckie


Data ogłoszenia: 2017-02-22 Data wydania: 2016-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/168/2016 Rady Gminy Radzanowo z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki Nr ewid. 227/1 w miejscowości Boryszewo Nowe
Data dodania do bazy: 2017-05-23 12:49:28
Data ogłoszenia: 2016-06-21 Data wydania: 2016-05-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/127/2016 Rady Gminy Radzanowo z dnia 11 maja 2016r. w sprawie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek Nr ewid. 51/13 i 51/15 w miejscowości Boryszewo Stare
Data dodania do bazy: 2016-06-22 19:48:07
Data ogłoszenia: 2016-06-04 Data wydania: 2016-04-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIX/119/2016 Rady Gminy Radzanowo z dnia 14 kwietnia 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Rogozino położonej przy drodze wojewódzkiej nr 567 i drodze powiatowej nr 2939W
Data dodania do bazy: 2016-06-22 19:48:06
Data ogłoszenia: 2014-06-05 Data wydania: 2014-05-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVI/293/2014 Rady Gminy Radzanowo z dnia 19 maja 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w południowej części miejscowości Kostrogaj położonej pomiędzy granicami obszaru wyznaczonego symbolami A, B, C, D, E, F oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działkę w miejscowości Kostrogaj o numerze ewidencyjnym 85/2 gmina Radzanowo.
Data dodania do bazy: 2014-06-09 09:20:57
Data ogłoszenia: 2014-01-13 Data wydania: 2013-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/268/2013 Rady Gminy Radzanowo z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie sprostowania błędu w załączniku graficznym do uchwały Nr XIX/130/08 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28 kwietnia 2008 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania części miejscowości Rogozino, położonej pomiędzy: drogą powiatową nr 223, rowem melioracyjnym, drogą powiatową nr 219, drogą wojewódzką nr 567, częścią zachodniej granicy m. Rogozino, częścią północnej granicy m. Rogozino, droga gminną nr 9 i drogą wojewódzką nr 567.
Data dodania do bazy: 2014-01-14 14:15:26
Data ogłoszenia: 2013-06-10 Data wydania: 2013-05-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/210/2013 Rady Gminy Radzanowo z dnia 28 maja 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Radzanowo dla części miejscowości Rogozino dla działek o numerach ewidencyjnych 230 i 231 – obecnie działka o numerze ewidencyjnym 348.
Data dodania do bazy: 2013-08-19 12:40:22
Data ogłoszenia: 2012-11-14 Data wydania: 2012-10-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/155/2012 Rady Gminy Radzanowo z dnia 22 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Rogozino w obrębie Rogozino wraz z częścią miejscowości Stare Boryszewo w obrębie Boryszewo Stare i Stróżewko
Data dodania do bazy: 2012-11-20 09:21:08
Data ogłoszenia: 2012-11-14 Data wydania: 2012-10-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/155/2012 Rady Gminy Radzanowo z dnia 22 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Rogozino w obrębie Rogozino wraz z częścią miejscowości Stare Boryszewo w obrębie Boryszewo Stare i Stróżewko
Data dodania do bazy: 2012-11-20 09:21:08
Data ogłoszenia: 2012-11-14 Data wydania: 2012-10-22
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/155/2012 Rady Gminy Radzanowo z dnia 22 października 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Rogozino w obrębie Rogozino wraz z częścią miejscowości Stare Boryszewo w obrębie Boryszewo Stare i Stróżewko
Data dodania do bazy: 2012-11-20 09:21:08
Data ogłoszenia: 2010-12-02 Data wydania: 2010-09-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr LI/317/2010 Rady Gminy Radzanowo z dnia 24 września 2010r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Radzanowo, w granicach obszaru oznaczonego literami A, B, C, C1, C2, C3, D2, D1, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U.
Data dodania do bazy: 2011-04-15 18:58:00