Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Kawęczynek gmina Konstancin-Jeziorna, mazowieckie


Data ogłoszenia: 2015-02-19 Data wydania: 2014-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr 11/VII/3/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kawęczynek.
Data dodania do bazy: 2015-03-19 08:19:44
Data ogłoszenia: 2014-07-24 Data wydania: 2014-05-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr 568/VI/44/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 maja 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lasów Chojnowsko-Oborskich i terenów przyległych.
Data dodania do bazy: 2014-07-25 09:30:22
Data ogłoszenia: 2009-07-15 Data wydania: 2009-03-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr 322/V/25/2009 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 2 marca 2009r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów wsi Kawęczynek-Borowina zatwierdzonego uchwałą Nr 361/II/56/98 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 18 czerwca 1998 r., dla działek o nr ew. 2/2, 2/3, 2/5, 2/6, 2/7, 13/1, 13/2, 14, 15/3, 15/4, 15/5, 15/6, 15/7, 15/8, 15/9, 37/25, 37/26, 38/14, 38/15, 38/16, 38/13, 38/18, 38/19, 50/1, 51, 62, 63, 78/3, 79/3, 96/18, 96/19, 96/20, 96/21, 96/22, 96/35, 96/40, 96/41, 117/3, 117/6, 117/7, 117/8 oraz części działki o nr ew. 49/16 położonych we wsi Kawęczynek-Borowina w gminie Konstancin-Jeziorna
Data dodania do bazy: 2011-05-10 00:01:00