Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Konstancin-Jeziorna, mazowieckie


Data ogłoszenia: 2017-05-31 Data wydania: 2017-02-08
Tytuł dokumentu: uchwała nr 453/VII/27/2017 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 8 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego strefy „A” uzdrowiska i terenów przyległych – etap I – dla działek o nr ew. 8/1, 8/2, 8/3 i 8/4 z obrębu 03-22 w Konstancinie-Jeziornie.
Data dodania do bazy: 2017-06-13 18:35:39
Data ogłoszenia: 2016-12-08 Data wydania: 2016-10-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr 379/VII/24/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 26 października 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 53/31 z obrębu 03-16 w Konstancinie-Jeziornie.
Data dodania do bazy: 2017-03-06 18:55:22
Data ogłoszenia: 2016-06-14 Data wydania: 2016-04-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr 262/VII/19/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 182, 183/5 i 183/6 z obrębu 0004 (Czarnów) gm. Konstancin-Jeziorna.
Data dodania do bazy: 2016-06-22 19:48:07
Data ogłoszenia: 2016-06-14 Data wydania: 2016-04-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr 260/VII/19/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki o nr ew. 87/2 z obrębu 0004 (Czarnów) gm. Konstancin-Jeziorna.
Data dodania do bazy: 2016-06-22 19:48:07
Data ogłoszenia: 2016-06-14 Data wydania: 2016-04-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr 261/VII/19/2016 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 13 kwietnia 2016r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 137/7, 137/8 i 138/1 z obrębu 0004 (Czarnów) gm. Konstancin-Jeziorna.
Data dodania do bazy: 2016-06-22 19:48:07
Data ogłoszenia: 2015-04-08 Data wydania: 2014-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr 12/VII/3/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek o nr ew. 7/1 i 7/2 z obrębu 03-05 w Konstancinie-Jeziornie.
Data dodania do bazy: 2015-04-08 21:58:16
Data ogłoszenia: 2015-02-19 Data wydania: 2014-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr 11/VII/3/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 29 grudnia 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Kawęczynek.
Data dodania do bazy: 2015-03-19 08:19:44
Data ogłoszenia: 2014-12-08 Data wydania: 2014-09-10
Tytuł dokumentu: uchwała nr 622/VI/47/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 10 września 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Kierszek.
Data dodania do bazy: 2014-12-08 17:27:12
Data ogłoszenia: 2014-08-27 Data wydania: 2014-06-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr 609/VI/45/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Borowina i terenów przyległych - etap 1.
Data dodania do bazy: 2014-08-30 11:59:48
Data ogłoszenia: 2014-07-30 Data wydania: 2014-06-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr 604/VI/45/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 11 czerwca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectwa Czernidła.
Data dodania do bazy: 2014-08-05 18:29:50