Strona główna Informacje Polityka prywatnościgmina Nowe Miasto nad Pilicą:
Nowe Miasto nad Pilicą

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Nowe Miasto nad Pilicą gmina Nowe Miasto nad Pilicą, mazowieckie


Data ogłoszenia: 2013-07-15 Data wydania: 2013-07-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/227/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 5 lipca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta na terenie obejmującym działki nr ew. 1869, 696, 1835, 1836/2 położone pomiędzy cmentarzem a terenem Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Mieście nad Pilicą.
Data dodania do bazy: 2013-08-19 12:40:23
Data ogłoszenia: 2011-11-03 Data wydania: 2011-10-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/62/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 7 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na terenie działki nr 219/7 położonej przy ul. Wczasowej w Nowym Mieście nad Pilicą na obszarze oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolami od A do S.
Data dodania do bazy: 2011-11-06 13:14:52
Data ogłoszenia: 2011-11-03 Data wydania: 2011-10-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/63/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 7 października 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie działki nr 219/7 położonej przy ul. Wczasowej w Nowym Mieście nad Pilicą na obszarze oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolami od A do S.
Data dodania do bazy: 2011-11-06 13:14:52
Data ogłoszenia: 2009-12-31 Data wydania: 2009-12-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/257/2009 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowe Miasto nad Pilicą dla działek o numerach ewidencyjnych 878 i 879, na obszarze oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolami; A, B, C, D-A w Nowym Mieście nad Pilicą
Data dodania do bazy: 2011-03-05 22:59:00