Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Nowe Miasto nad Pilicą, mazowieckie


Data ogłoszenia: 2013-07-15 Data wydania: 2013-07-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVII/227/2013 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 5 lipca 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta na terenie obejmującym działki nr ew. 1869, 696, 1835, 1836/2 położone pomiędzy cmentarzem a terenem Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Mieście nad Pilicą.
Data dodania do bazy: 2013-08-19 12:40:23
Data ogłoszenia: 2012-10-16 Data wydania: 2012-09-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/142/2012 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 14 września 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie działek nr 214, 215, 216 i 217 położonych w miejscowości Sacin w Gminie Nowe Miasto nad Pilicą na obszarze oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolami od a do d.
Data dodania do bazy: 2012-11-02 15:04:13
Data ogłoszenia: 2011-11-03 Data wydania: 2011-10-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/62/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 7 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego na terenie działki nr 219/7 położonej przy ul. Wczasowej w Nowym Mieście nad Pilicą na obszarze oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolami od A do S.
Data dodania do bazy: 2011-11-06 13:14:52
Data ogłoszenia: 2011-11-03 Data wydania: 2011-10-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/63/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 7 października 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie działki nr 219/7 położonej przy ul. Wczasowej w Nowym Mieście nad Pilicą na obszarze oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolami od A do S.
Data dodania do bazy: 2011-11-06 13:14:52
Data ogłoszenia: 2011-05-31 Data wydania: 2011-04-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/40/2011 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na terenie działek nr 214, 215, 216 i 217 położonych w miejscowości Sacin w Gminie Nowe Miasto nad Pilicą na obszarze oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolami od A do D.
Data dodania do bazy: 2011-05-31 21:38:00
Data ogłoszenia: 2009-12-31 Data wydania: 2009-12-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/257/2009 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nowe Miasto nad Pilicą dla działek o numerach ewidencyjnych 878 i 879, na obszarze oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolami; A, B, C, D-A w Nowym Mieście nad Pilicą
Data dodania do bazy: 2011-03-05 22:59:00
Data ogłoszenia: 2009-03-09 Data wydania: 2009-01-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/203/2009 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto nad Pilicą w miejscowości Jankowice – „Folwark”, na obszarze oznaczonym na załączniku graficznym nr 1 symbolami od a do l.
Data dodania do bazy: 2011-06-22 07:48:16