Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Ochmanów gmina Niepołomice, małopolskie


Data ogłoszenia: 2014-10-09 Data wydania: 2014-04-03
Tytuł dokumentu: wyrok Nr II SA/Kr 290/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 3 kwietnia 2014r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 września 2010 r., Nr LXIX/730/10 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr 239 położonej na południu sołectwa Ochmanów
Data dodania do bazy: 2014-10-20 08:39:56
Data ogłoszenia: 2013-10-24 Data wydania: 2013-10-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/472/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 11 października 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „B” obejmującego wsie Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Staniątki, Suchoraba, Zagórze, Zakrzowiec i Zakrzów dla terenu inwestycyjnego przy Drodze Solnej we wsi Ochmanów.
Data dodania do bazy: 2013-11-03 11:52:48
Data ogłoszenia: 2013-05-06 Data wydania: 2013-04-17
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX/397/13 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 17 kwietnia 2013r. w sprawie zmiany „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar B, obejmującego wsie: Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Staniątki, Suchoraba, Zagórze, Zakrzowiec i Zakrzów”, przyjętego uchwałą Nr XLI/581/2005 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 19 grudnia 2005r. (Dz. Urz. Woj. Małop. Nr 145, poz. 973) – dla obszaru północnej części wsi Ochmanów
Data dodania do bazy: 2013-08-05 12:01:21
Data ogłoszenia: 2012-11-07 Data wydania: 2012-10-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIII/327/12 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 23 października 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr 239 położonej na południu sołectwa Ochmanów przyjętego Uchwałą nr LXIX/730/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 września 2010 r. (Dz. Urz. Województwa Małopolskiego nr 529) w zakresie terenu zieleni oznaczonego symbolem Z
Data dodania do bazy: 2012-11-11 13:32:13
Data ogłoszenia: 2010-10-12 Data wydania: 2010-09-21
Tytuł dokumentu: uchwala nr LXIX/730/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 21 września 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki ewidencyjnej nr 239 położonej na południu sołectwa Ochmanów
Data dodania do bazy: 2011-05-07 00:43:00
Data ogłoszenia: 2010-08-03 Data wydania: 2010-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXVI/677/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „B” dla terenu położonego na granicy wsi Ochmanów i Zakrzów.
Data dodania do bazy: 2011-05-19 23:17:00
Data ogłoszenia: 2010-08-03 Data wydania: 2010-06-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXVI/679/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „B” obejmującego wsie: Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Staniątki, Suchoraba, Zagórze, Zakrzowiec i Zakrzów dla obszaru położonego na wschodzie sołectwa Ochmanów
Data dodania do bazy: 2011-05-23 19:50:00
Data ogłoszenia: 2010-06-10 Data wydania: 2010-05-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXV/659/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 25 maja 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice – obszar „B” obejmującego wsie: Ochmanów, Podłęże, Słomiróg, Staniatki, Suchoraba, Zagórze, Zakrzowiec i Zakrzów „dla obszaru położonego w sołectwie Zagórze na południe od Drogi Krajowej Nr 4”
Data dodania do bazy: 2011-03-03 00:48:00
Data ogłoszenia: 2010-06-10 Data wydania: 2010-05-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXV/665/10 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 25 maja 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice obszar „B” dla terenu położonego we wsi Ochmanów w rejonie przysiółków Przyczka i Ogrody
Data dodania do bazy: 2011-05-04 01:45:00