Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Niepołomice gmina Niepołomice, małopolskie


Data ogłoszenia: 2016-05-31 Data wydania: 2016-05-05
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XIX/265/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 5 maja 2016r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice na terenie Niepołomickiej Strefy Przemysłowej – dla części byłego kompleksu wojskowego przy ul. Płaszowskiej w Niepołomicach
Data dodania do bazy: 2016-05-31 17:39:18
Data ogłoszenia: 2016-05-23 Data wydania: 2016-05-05
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XIX/261/16 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 5 maja 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice na terenie Niepołomickiej Strefy Inwestycyjnej dla obszaru przy ul. Grabskiej w Niepołomicach
Data dodania do bazy: 2016-05-29 11:27:22
Data ogłoszenia: 2015-06-16 Data wydania: 2015-05-28
Tytuł dokumentu: uchwała Nr IX/81/15 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 28 maja 2015r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice na terenie Niepołomickiej Strefy Przemysłowej -w zakresie obszaru w okolicy ulicy Fabrycznej i ulicy Ogrodowej w Niepołomicach
Data dodania do bazy: 2015-06-18 07:46:45
Data ogłoszenia: 2014-08-08 Data wydania: 2014-06-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/599/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnicy Jazy w Niepołomicach
Data dodania do bazy: 2014-08-15 13:14:23
Data ogłoszenia: 2014-08-08 Data wydania: 2014-07-31
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.28.2014 Wojewody Małopolskiego z dnia 31 lipca 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności Uchwały Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 czerwca 2014 r. Nr XLII/599/2014 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnicy Jazy w Niepołomicach w części tj. w zakresie jej § 13 ust. 2.
Data dodania do bazy: 2014-08-16 11:29:35
Data ogłoszenia: 2014-08-07 Data wydania: 2014-06-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/600/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wschodniej części dzielnicy Zagrody w Niepołomicach
Data dodania do bazy: 2014-08-10 22:23:23
Data ogłoszenia: 2014-08-07 Data wydania: 2014-06-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLII/598/14 Rady Miejskiej w Niepołomicach z dnia 27 czerwca 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części dzielnic Podgrabie i Zagrody w Niepołomicach
Data dodania do bazy: 2014-08-10 22:23:23
Data ogłoszenia: 2013-10-24 Data wydania: 2013-10-11
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.22.2013 Wojewody Małopolskiego z dnia 11 października 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Niepołomicach Nr XXXII/443/13 z dnia 3 września 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice dla terenów w rejonie Strzelnicy Wojskowej – dla części osiedla mieszkaniowego „7 niebo” w Niepołomicach, w części, tj. w zakresie § 3 pkt 11) uchwały w zakresie słów: „lub terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi i przeznaczonego pod zabudowę”.
Data dodania do bazy: 2013-11-03 11:52:48
Data ogłoszenia: 2013-10-24 Data wydania: 2013-10-11
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.23.2013 Wojewody Małopolskiego z dnia 11 października 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Niepołomicach Nr XXXII/444/13 z dnia 3 września 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice, obszar „A” Miasto Niepołomice dla zachodniej części dzielnicy Boryczów w Niepołomicach w części, tj. w zakresie § 3 pkt 11) uchwały w zakresie słów „lub terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi i przeznaczonego pod zabudowę”.
Data dodania do bazy: 2013-11-03 11:52:48
Data ogłoszenia: 2013-10-24 Data wydania: 2013-10-11
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr WN-II.4131.1.24.2013 Wojewody Małopolskiego z dnia 11 października 2013r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miejskiej w Niepołomicach Nr XXXII/445/13 z dnia 3 września 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Niepołomice, obszar „A” Miasto Niepołomice dla obszaru starego młyna w centrum miasta Niepołomice w części, tj. w zakresie § 3 pkt 11) uchwały w zakresie słów: „lub terenu wyznaczonego liniami rozgraniczającymi i przeznaczonego pod zabudowę”.
Data dodania do bazy: 2013-11-03 11:52:48