Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Szczawnica, małopolskie


Data ogłoszenia: 2016-07-01 Data wydania: 2016-06-23
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXII/159/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica – działka Nr 1522/4 obr. 1 przy ulicy Jana Wiktora
Data dodania do bazy: 2016-07-04 20:50:23
Data ogłoszenia: 2016-07-01 Data wydania: 2016-06-23
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXII/158/2016 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 23 czerwca 2016r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczawnica, przyjętego Uchwałą Nr 146/XXIII/2000 Rady Miejskiej w Szczawnicy z 16 października 2000 r. (opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. Małopolskiego Nr 104, Poz. 950)
Data dodania do bazy: 2016-07-04 20:50:23
Data ogłoszenia: 2015-12-10 Data wydania: 2015-11-30
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XIV/97/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego JARMUTA będącego w części: 1. zmianą mpzp Miasta Szczawnica w obrębie obszaru i terenu górniczego „Szczawnica I” z poszerzeniem o przylegle tereny zainwestowane, przyjętego Uchwałą Nr XVII/100/2004 Rady Miejskiej w Szczawnicy z 26 lipca 2004 r. (opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. MałopolskiegoNr 289, poz.3146 z 2004 r.), 2. zmianą Planu nr 1 – rejon Góry Jarmuta, przyjętego Uchwałą Nr 249/XXXV/97 Rady Miejskiej w Szczawnicy z 24 marca 1997 r. (opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. Nowosądeckiego Nr 19/97, poz.69 z 1997 r.).
Data dodania do bazy: 2015-12-14 23:27:21
Data ogłoszenia: 2015-04-10 Data wydania: 2015-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała Nr VII/35/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 marca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica w obrębie obszaru i terenu górniczego Szczawnica I, z poszerzeniem o przyległe tereny zainwestowania, przyjętego Uchwałą Nr XVII/100/2004 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 26 lipca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 289 poz. 3146 z 2004 r. z późniejszymi zmianami)
Data dodania do bazy: 2015-04-15 20:18:23
Data ogłoszenia: 2015-02-11 Data wydania: 2015-01-29
Tytuł dokumentu: uchwała Nr IV/16/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica – działka Nr 1740/11, część działek Nr 1739, 1740/10, 708/49 obr. 1 przy ulicy Zawodzie
Data dodania do bazy: 2015-03-30 17:39:18
Data ogłoszenia: 2014-04-25 Data wydania: 2014-03-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIX/296/2014 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 31 marca 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica – część działki Nr 539 obr. 1 przy ul. Pienińskiej
Data dodania do bazy: 2014-04-25 19:27:14
Data ogłoszenia: 2014-04-25 Data wydania: 2014-03-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIX/297/2014 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica
Data dodania do bazy: 2014-04-25 19:27:14
Data ogłoszenia: 2014-04-25 Data wydania: 2014-03-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIX/298/2014 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 31 marca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica
Data dodania do bazy: 2014-04-25 19:27:14
Data ogłoszenia: 2014-03-07 Data wydania: 2014-03-03
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVII/291/2014 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 3 marca 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szczawnica, przyjętego Uchwałą Nr 146/XXIII/2000 Rady Miejskiej w Szczawnicy z 16 października 2000 r. (opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. Małopolskiego Nr 104, Poz. 950)
Data dodania do bazy: 2014-05-13 08:48:20
Data ogłoszenia: 2014-02-06 Data wydania: 2014-01-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/283/2014 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Szczawnica – działki Nr 869/21, 869/22, 844/8 obr. 1 przy ul. Skotnickiej
Data dodania do bazy: 2014-02-10 08:56:17