Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Szczawnica gmina Szczawnica, małopolskie


Tytuł dokumentu:

uchwała Nr XIV/97/2015 Rady Miejskiej w Szczawnicy z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego JARMUTA będącego w części: 1. zmianą mpzp Miasta Szczawnica w obrębie obszaru i terenu górniczego „Szczawnica I” z poszerzeniem o przylegle tereny zainwestowane, przyjętego Uchwałą Nr XVII/100/2004 Rady Miejskiej w Szczawnicy z 26 lipca 2004 r. (opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. MałopolskiegoNr 289, poz.3146 z 2004 r.), 2. zmianą Planu nr 1 – rejon Góry Jarmuta, przyjętego Uchwałą Nr 249/XXXV/97 Rady Miejskiej w Szczawnicy z 24 marca 1997 r. (opublikowany w Dzienniku Urzędowym Woj. Nowosądeckiego Nr 19/97, poz.69 z 1997 r.).1


2


3


4


5


6


7


8


9