Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Muszyna, małopolskie


Data ogłoszenia: 2017-09-07 Data wydania: 2017-08-31
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XL.441.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru w miejscowości Andrzejówka w Gminie Muszyna
Data dodania do bazy: 2017-09-07 20:30:09
Data ogłoszenia: 2017-04-28 Data wydania: 2017-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXII.378.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zapopradzie/Mikowa” w Muszynie
Data dodania do bazy: 2017-04-29 13:07:38
Data ogłoszenia: 2017-04-28 Data wydania: 2014-09-16
Tytuł dokumentu: wyrok Nr II SA/Kr 847/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 września 2014 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 sierpnia 2013 r. Nr XXXVI.493.2013 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
Data dodania do bazy: 2017-05-06 11:09:55
Data ogłoszenia: 2017-04-28 Data wydania: 2017-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXII.379.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru w miejscowości Muszyna w Gminie Muszyna
Data dodania do bazy: 2017-04-29 13:07:38
Data ogłoszenia: 2016-12-21 Data wydania: 2016-11-30
Tytuł dokumentu: obwieszczenie Nr 1.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zapopradzie/Mikowa” w Muszynie
Data dodania do bazy: 2016-12-27 14:49:31
Data ogłoszenia: 2016-12-14 Data wydania: 2016-11-30
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXVIII.330.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Złockie w Gminie Muszyna
Data dodania do bazy: 2016-12-15 20:59:41
Data ogłoszenia: 2016-07-28 Data wydania: 2016-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXIII.251.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Powroźnik w Gminie Muszyna
Data dodania do bazy: 2016-07-29 20:31:52
Data ogłoszenia: 2016-07-28 Data wydania: 2016-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXIII.250.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego kompleksu sportowo-rekreacyjnego „Szczawnik-Jaworzynka” na terenie wsi Szczawnik
Data dodania do bazy: 2016-07-29 20:31:52
Data ogłoszenia: 2016-07-28 Data wydania: 2016-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXIII.253.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Milik w Gminie Muszyna
Data dodania do bazy: 2016-07-29 20:31:52
Data ogłoszenia: 2016-07-28 Data wydania: 2016-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXIII.252.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Muszyna w Gminie Muszyna
Data dodania do bazy: 2016-07-29 20:31:52