Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Muszyna gmina Muszyna, małopolskie


Data ogłoszenia: 2017-04-28 Data wydania: 2017-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXII.379.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Obszaru w miejscowości Muszyna w Gminie Muszyna
Data dodania do bazy: 2017-04-29 13:07:38
Data ogłoszenia: 2017-04-28 Data wydania: 2017-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXII.378.2017 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zapopradzie/Mikowa” w Muszynie
Data dodania do bazy: 2017-04-29 13:07:38
Data ogłoszenia: 2017-04-28 Data wydania: 2014-09-16
Tytuł dokumentu: wyrok Nr II SA/Kr 847/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 września 2014 r. w sprawie ze skargi Wojewody Małopolskiego na uchwałę Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 sierpnia 2013 r. Nr XXXVI.493.2013 w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna
Data dodania do bazy: 2017-05-06 11:09:55
Data ogłoszenia: 2016-12-21 Data wydania: 2016-11-30
Tytuł dokumentu: obwieszczenie Nr 1.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 listopada 2016r. w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Zapopradzie/Mikowa” w Muszynie
Data dodania do bazy: 2016-12-27 14:49:31
Data ogłoszenia: 2016-07-28 Data wydania: 2016-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXIII.252.2016 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w miejscowości Muszyna w Gminie Muszyna
Data dodania do bazy: 2016-07-29 20:31:52
Data ogłoszenia: 2014-07-11 Data wydania: 2014-05-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVII.645.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego „Żegiestów-Zdrój” w Gminie Muszyna
Data dodania do bazy: 2014-07-14 22:34:01
Data ogłoszenia: 2014-06-13 Data wydania: 2014-05-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVII.643.2014 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 maja 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Muszyna w Gminie Muszyna
Data dodania do bazy: 2014-06-16 20:01:48
Data ogłoszenia: 2014-01-07 Data wydania: 2013-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI.556.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Muszyna w Gminie Muszyna
Data dodania do bazy: 2014-01-15 20:47:39
Data ogłoszenia: 2013-09-03 Data wydania: 2013-08-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI.492.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Muszyna
Data dodania do bazy: 2013-09-09 14:24:12
Data ogłoszenia: 2013-02-19 Data wydania: 2013-01-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIX.408.2013 Rady Miasta i Gminy Uzdrowiskowej Muszyna z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Muszyna w Gminie Muszyna
Data dodania do bazy: 2013-02-20 22:45:21