Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Trojanowice gmina Zielonki, małopolskie


Data ogłoszenia: 2011-09-19 Data wydania: 2011-08-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/64/2011 Rady Gminy Zielonki z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Zielonki nr VII/22/2011 z dnia 02.06.2011 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zielonki nr 08, w granicach miejscowości Trojanowice, dla działki nr 428/2, w zakresie terenu budowlanego oznaczonego symbolem 08.MN I.2, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Zielonki nr IV/21/2007 z dnia 18.01.2007 roku.
Data dodania do bazy: 2011-09-25 19:30:33
Data ogłoszenia: 2011-07-01 Data wydania: 2011-06-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/22/2011 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie: ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ZIELONKI NR 08, W GRANICACH MIEJSCOWOŚCI TROJANOWICE, DLA DZIAŁKI NR 428/2, W ZAKRESIE TERENU BUDOWLANEGO OZNACZONEGO SYMBOLEM 08.MNI.2., UCHWALONEGO UCHWAŁĄ RADY GMINY ZIELONKI NR IV/21/2007 Z DNIA 18.01.2007 ROKU.
Data dodania do bazy: 2011-07-01 22:21:26