Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Zielonki, małopolskie


Data ogłoszenia: 2018-03-12 Data wydania: 2016-03-23
Tytuł dokumentu: wyrok Nr II SA/Kr 47/16 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie ze skargi D. Sp. z o.o. z siedzibą w K. na uchwałę Nr IV/22/2007 Rady Gminy Zielonki z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki Nr 22 w granicach administracyjnych Sołectwa Węgrzce rejon Krzemionka
Data dodania do bazy: 2018-03-16 17:45:50
Data ogłoszenia: 2017-02-16 Data wydania: 2017-02-02
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXIV/6/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy zielonki nr 05 w granicach administracyjnych miejscowości Bibice
Data dodania do bazy: 2017-02-21 22:29:47
Data ogłoszenia: 2017-02-14 Data wydania: 2017-02-02
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXIV/8/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Zielonki nr 39  w granicach administracyjnych miejscowości Węgrzce (rejon dawnej jednostki wojskowej)
Data dodania do bazy: 2017-02-21 22:29:47
Data ogłoszenia: 2017-02-14 Data wydania: 2017-02-02
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXIV/7/2017 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze gminy Zielonki nr 14 w granicach administracyjnych miejscowości Przybysławice
Data dodania do bazy: 2017-02-21 22:29:47
Data ogłoszenia: 2013-02-28 Data wydania: 2012-08-29
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Kr 200/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie ze skargi S. K. na uchwałę Rady Gminy Zielonki z dnia 28 lipca 2005 r., nr XXVIII/59/2005 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki nr 04 w granicach administracyjnych miejscowości Węgrzce
Data dodania do bazy: 2013-03-10 11:22:18
Data ogłoszenia: 2011-09-19 Data wydania: 2011-08-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/64/2011 Rady Gminy Zielonki z dnia 25 sierpnia 2011r. w sprawie: zmiany Uchwały Rady Gminy Zielonki nr VII/22/2011 z dnia 02.06.2011 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zielonki nr 08, w granicach miejscowości Trojanowice, dla działki nr 428/2, w zakresie terenu budowlanego oznaczonego symbolem 08.MN I.2, uchwalonego uchwałą Rady Gminy Zielonki nr IV/21/2007 z dnia 18.01.2007 roku.
Data dodania do bazy: 2011-09-25 19:30:33
Data ogłoszenia: 2011-07-01 Data wydania: 2011-06-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/22/2011 Rady Gminy Zielonki z dnia 2 czerwca 2011r. w sprawie: ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ZIELONKI NR 08, W GRANICACH MIEJSCOWOŚCI TROJANOWICE, DLA DZIAŁKI NR 428/2, W ZAKRESIE TERENU BUDOWLANEGO OZNACZONEGO SYMBOLEM 08.MNI.2., UCHWALONEGO UCHWAŁĄ RADY GMINY ZIELONKI NR IV/21/2007 Z DNIA 18.01.2007 ROKU.
Data dodania do bazy: 2011-07-01 22:21:26
Data ogłoszenia: 2011-02-01 Data wydania: 2010-10-15
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/kr 735/10 z dnia 15 października 2010r. z dnia 15 października 2010 r. Sygn. akt II SA/Kr 735/10 ze skargi (...)* na uchwałę Rady Gminy Zielonki z dnia 28 lipca 2005 r. Nr XXVIII/59/2005*** w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Zielonki nr 04 w granicach administracyjnych miejscowości Węgrzce
Data dodania do bazy: 2011-04-15 22:21:00
Data ogłoszenia: 2010-09-06 Data wydania: 2009-10-23
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Kr 776/09 z dnia 23 października 2009r. Sygn. akt II SA/Kr 776/09 ze skargi (...)* na uchwałę Rady Gminy Zielonki z dnia 3 sierpnia 2006 r. Nr XL/43/2006*** w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Zielonki nr 15 w granicach administracyjnych miejscowości Brzozówka Korzkiewska
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:09:28