Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Kopanka gmina Skawina, małopolskie


Data ogłoszenia: 2011-02-01 Data wydania: 2010-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr II/20/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skawina w zakresie zmiany terenów rehabilitacji i rekultywacji obszarów poprzemysłowych na tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów w miejscowości Kopanka w obszarze działek o numerach: 150/1, 150/2
Data dodania do bazy: 2011-04-06 22:46:00
Data ogłoszenia: 2011-02-01 Data wydania: 2010-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr II/21/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Skawina w zakresie zmiany terenów przeznaczonych na tereny rehabilitacji oraz rekultywacji obszarów poprzemysłowych na teren cmentarza w miejscowości Kopanka w ramach działki o numerze 150/3
Data dodania do bazy: 2011-06-05 18:47:00