Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Skawina gmina Skawina, małopolskie


Data ogłoszenia: 2014-01-16 Data wydania: 2013-12-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIIN/456/13 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 12 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina w jego granicach administracyjnych
Data dodania do bazy: 2014-01-20 18:28:07
Data ogłoszenia: 2012-04-10 Data wydania: 2012-02-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/192/12 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Skawina
Data dodania do bazy: 2012-04-13 10:05:46
Data ogłoszenia: 2011-03-29 Data wydania: 2011-02-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/43/11 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skawina w zakresie zmiany terenów lasów na tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów – dotyczy działek nr 890, 824/19, 891/3, 893/1, 893/2, 892/5, 895, 897/6, 904/6, 905/14, 903, 908/3, 908/1, 911, 914, 916/1, 918/2, 919/1, 922, 926, 927/3, 928, 933, 936, 940, 943, 946, 949, 956/1, 956/2, 959, 962, 968/1, 968/2, 968/7, 968/3, 972/5, 972/2, 977/3, 977/4, 977/5, 977/2, 980/12, 1003/4, 1003/2, 1004, 998/2, 1007/4, 1007/2, 1012/3, 1012/4, 1012/2, 1020, 1025, 1032, 1037, 1059/3, 1059/2, 1059/1, 1072/2, 1072/1, 932/12, 1061/6, 1110/2, 1110/1, 932/14, 1111/15, 842/1
Data dodania do bazy: 2011-03-30 01:00:00
Data ogłoszenia: 2011-02-01 Data wydania: 2010-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr II/16/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 grudnia 2010r. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skawina w zakresie zmiany terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne na tereny przeznaczone pod lokalizację obiektów produkcyjnych, składów i magazynów – dotyczy działek nr 2161/13, 2161/14, 2161/15, 2161/16, 2161/17, 2161/20, 2161/21, 2161/22, 2161/23, 2161/30, 2161/31, 2161/32 oraz część działki 2161/34 i 2161/18, w zakresie zmiany treści ustaleń planu par. 38 oraz w zakresie zniesienia strefy obszarów rehabilitacji dla obszaru wyznaczonego na załączniku graficznym nr 1 do niniejszej uchwały
Data dodania do bazy: 2011-05-21 19:38:00
Data ogłoszenia: 2011-02-01 Data wydania: 2010-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr II/17/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 grudnia 2010r. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skawina w zakresie zmiany terenów przeznaczonych na składy, produkcję i magazyny na tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – dotyczy działek nr 1761, 1762, 1763 oraz część działki 1780/3
Data dodania do bazy: 2011-05-12 00:53:00
Data ogłoszenia: 2011-02-01 Data wydania: 2010-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr II/18/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 grudnia 2010r. uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skawina w zakresie zmiany terenu przeznaczonego pod zieleń nieurządzoną na tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów obejmujące działki o numerach: 970/4, 970/3, 979/1, 986/1, 4544/2, 987/1, 987/4, 995/1, 995/4, 996/1, 996/5, 996/2, 1015/1, 1015/4, 1016/4, 1016/7, 1016/5, 1016/3, 1017/2, 1018, 1027/3, 1027/1, 1028/1, 1028/2, 1029/1, 1029/2, 1040/1, 1040/2, 1041/1, 1041/2, 1052/1, 1052/3, 1052/4, 1053/1, 1053/3, 1053/4, 1480/6, 1480/5, 1064/1, 1064/2, 1065/1, 1065/2, 1066/1, 1066/2, 1477/6, 1477/5, 1067/1, 1067/2, 1068/5, 1068/4, 1069/3, 1069/8, 1069/7, 1479/48, 1479/49, 1479/50, 1479/51, 1479/52, 1477/4, 1477/3, 4544/3, 1476/5, 1476/12, 1476/7, 1476/10, 1479/9, 1476/11, 1476/8, 1068/7, 1068/6, 1068/9, 1068/8, 1069/5, 1069/10, 1069/9, 1087/1, 1087/4, 1087/3, 1086/7, 1088/2, 1089/4, 1086/10, 1086/8, 1086/19, 1090/6, 1089/3, 1097/6, 1096/6, 1089/6, 1097/8, 1098/7, 1014/3, 1070/2, 1014/5, 1014/9, 1084/14, 1084/12, 1071/24
Data dodania do bazy: 2011-05-06 01:02:00
Data ogłoszenia: 2011-02-01 Data wydania: 2010-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr II/19/10 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Skawina w zakresie zmiany przeznaczenia terenu rehabilitacji i rekultywacji obszarów poprzemysłowych na tereny obiektów produkcyjnych, składów, magazynów w zakresie działek o numerach: 2043/35, 2043/40, 2043/36, 2043/37, 2042/2, 2041/2, 2040/11, 2043/39, 2043/38, 2043/41, 2042/1, 2041/1, 2040/10, 2040/13, 2040/14, 2040/15, 2040/7, 2040/16, 2040/8, 2040/17, 2040/18, 2041/3, 2040/12, 2042/3, 2040/1, 2039/1, 2038/1, 2038/5, 2037/3, 2038/9, 2038/6, 2037/4, 2039/2, 2038/7, 2037/5, 2040/6, 2038/8, 2037/6, 2038/10, 2036/6, 2036/5, 2036/4, 2036/3, 2036/1, 2035/1, 2035/2, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034/1, 2034/2, 2034/3
Data dodania do bazy: 2011-02-01 18:32:00
Data ogłoszenia: 2009-07-06 Data wydania: 2009-06-26
Tytuł dokumentu: Informacja Wojewody nr PN.II.0911-164-06 z dnia 26 czerwca 2009 dotycząca sprostowania błędu, do uchwały Nr IXN/310/06 Rady Miejskiej w Skawinie z dnia 15 maja 2006 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Skawina
Data dodania do bazy: 2011-09-07 21:10:27