Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Zalas gmina Krzeszowice, małopolskie


Data ogłoszenia: 2009-08-10 Data wydania: 2009-06-25
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXXVIII/300/2009 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zalas w Gminie Krzeszowice w jej granicach administracyjnych z wyłączeniem terenów objętych zmianami planów po roku 1995 uchwalonego Uchwałą Nr XVII/152/2004 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 stycznia 2004 r. w zakresie dotyczącym treści paragrafu 26 tekstu ustaleń tego planu
Data dodania do bazy: 2011-10-30 22:43:54