Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzeszowice gmina Krzeszowice, małopolskie


Data ogłoszenia: 2013-06-06 Data wydania: 2013-05-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/348/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 maja 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w projektowanych granicach terenu górniczego wyznaczonych dla eksploatacji udokumentowanego złoża „Czatkowice” w gminie Krzeszowice
Data dodania do bazy: 2013-09-12 21:57:47
Data ogłoszenia: 2013-06-04 Data wydania: 2013-05-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/347/2013 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 23 maja 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Krzeszowice ograniczonego od północy DK79 – ul. Kościuszki, od zachodu – rz. Krzeszówką, od południa – działką nr 1614 (tereny PKP), od wschodu – działkami nr 1703/1, 1703/2, 1704/6, 1614 (tereny PKP)
Data dodania do bazy: 2013-09-12 21:57:47
Data ogłoszenia: 2010-05-27 Data wydania: 2009-12-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XL/360/2010 Rady Miejskiej w Krzeszowicach z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania fragmentu miasta Krzeszowice ograniczonego od północy DK79 - ul. Kościuszki, od zachodu - rz. Krzeszówką, od południa - działką 1614 (tereny PKP), od wschodu - działkami nr 1703/1, 1703/2, 1704/6, 1614 (tereny PKP)
Data dodania do bazy: 2011-04-15 00:46:00