Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Kraków gmina Kraków, małopolskie


Data ogłoszenia: 2016-01-13 Data wydania: 2014-01-31
Tytuł dokumentu: wyrok Nr II SA/Kr 1238/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 31 stycznia 2014r. w sprawie ze skarg B. N. Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, D. I. Sp. z o.o. w Krakowie oraz K. M. na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 26 czerwca 2013 r., Nr LXXVII/1132/13 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Czyżyny - Pas Startowy” w Krakowie
Data dodania do bazy: 2016-01-22 09:47:36
Data ogłoszenia: 2015-12-15 Data wydania: 2015-12-08
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.39.2015 Wojewody Małopolskiego z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXIX/464/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulicy Junackiej” w zakresie: 1) w części tekstowej uchwały w zakresie § 8 ust. 11 pkt 2; 2) w części graficznej – w zakresie fragmentu legendy w zakresie słów: „- ograniczonego użytkowania dla lotniska Kraków Balice (strefa nalotu)"
Data dodania do bazy: 2015-12-27 13:17:26
Data ogłoszenia: 2015-11-12 Data wydania: 2015-11-04
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XXIX/464/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 listopada 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulicy Junackiej”
Data dodania do bazy: 2015-11-12 17:15:45
Data ogłoszenia: 2015-10-01 Data wydania: 2013-06-28
Tytuł dokumentu: wyrok Nr II SA/Kr 320/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie ze skarg T. K. i G., M. Sp. z o.o. w K. na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 24 października 2012 r., Nr LIX/814/12 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Młynówka Królewska-Grottgera”
Data dodania do bazy: 2016-02-16 18:59:41
Data ogłoszenia: 2015-09-25 Data wydania: 2013-06-28
Tytuł dokumentu: wyrok Nr II SA/Kr 351/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 28 czerwca 2013r. w sprawie ze skargi L. S., P. S., M. G., A. C., P. sp. j. B. G. i V.K.-M. na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r., Nr CXV/1555/10 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Mogiła”
Data dodania do bazy: 2016-02-16 18:59:40
Data ogłoszenia: 2014-07-21 Data wydania: 2014-07-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr CXII/1698/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon Św. Jacka - Twardowskiego”
Data dodania do bazy: 2014-07-22 21:34:40
Data ogłoszenia: 2014-07-17 Data wydania: 2014-07-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr CXII/1699/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 9 lipca 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Błonia Krakowskie”
Data dodania do bazy: 2014-07-26 14:00:37
Data ogłoszenia: 2014-06-30 Data wydania: 2012-11-08
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Kr 75/12 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 8 listopada 2012r. w sprawie ze skarg P. Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie i M. B. na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 14 września 2011 r. nr XXIV/314/11 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Osiedle Łokietka”
Data dodania do bazy: 2014-07-10 18:47:44
Data ogłoszenia: 2014-06-30 Data wydania: 2014-01-17
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Kr 1237/13 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 17 stycznia 2014r. w sprawie ze skargi M. H. na uchwałę Rady Miasta Krakowa z dnia 3 listopada 2010 r. nr CXV/1554/10 w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Tyniec-Wschód”
Data dodania do bazy: 2014-07-16 10:50:55
Data ogłoszenia: 2014-05-08 Data wydania: 2014-04-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr CIII/1579/14 Rady Miasta Krakowa z dnia 23 kwietnia 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Kosocice”
Data dodania do bazy: 2014-05-09 07:41:42