Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Kraków gmina Kraków, małopolskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze Nr WN-II.4131.1.39.2015 Wojewody Małopolskiego z dnia 8 grudnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXIX/464/15 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Rejon ulicy Junackiej” w zakresie: 1) w części tekstowej uchwały w zakresie § 8 ust. 11 pkt 2; 2) w części graficznej – w zakresie fragmentu legendy w zakresie słów: „- ograniczonego użytkowania dla lotniska Kraków Balice (strefa nalotu)"1


2