Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Dębno gmina Dębno, małopolskie


Data ogłoszenia: 2014-04-23 Data wydania: 2014-03-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr II/342/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 18 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębno dla obrębu Dębno
Data dodania do bazy: 2014-04-28 09:03:47
Data ogłoszenia: 2011-05-16 Data wydania: 2010-12-21
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Kr 948/10 z dnia 21 grudnia 2010r. z dnia 21 grudnia 2010 r. Sygn. akt IISA/Kr 948/10 ze skarg (...)* na uchwałę Rady Gminy Dębno z dnia 26 lutego 2010 r. Nr II/266/2010 w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębno
Data dodania do bazy: 2011-05-17 01:21:00