Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Dębno, małopolskie


Data ogłoszenia: 2017-09-01 Data wydania: 2017-08-29
Tytuł dokumentu: uchwała Nr VIII/312/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - PRZY OCZYSZCZALNI (Wola Dębińska)
Data dodania do bazy: 2017-09-07 20:30:09
Data ogłoszenia: 2017-03-10 Data wydania: 2017-03-03
Tytuł dokumentu: uchwała Nr II/263/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu występowania złoża kruszywa naturalnego "Maszkienice", zlokalizowanego w miejscowości Maszkienice
Data dodania do bazy: 2017-03-16 12:14:18
Data ogłoszenia: 2017-03-10 Data wydania: 2017-03-03
Tytuł dokumentu: uchwała Nr II/262/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - OBSZAR PRZY DRODZE KRAJOWEJ (Wola Dębińska)
Data dodania do bazy: 2017-03-16 12:14:18
Data ogłoszenia: 2017-03-10 Data wydania: 2017-03-03
Tytuł dokumentu: uchwała Nr II/261/2017 Rady Gminy Dębno z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie ”Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - OSIEDLE (Wola Dębińska)
Data dodania do bazy: 2017-03-16 12:14:18
Data ogłoszenia: 2015-03-11 Data wydania: 2015-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała Nr II/48/2015 Rady Gminy Dębno z dnia 27 lutego 2015r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębno dla obrębu Porąbka Uszewska
Data dodania do bazy: 2015-03-12 19:43:06
Data ogłoszenia: 2014-04-23 Data wydania: 2014-03-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr II/334/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 18 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębno dla obrębu Sufczyn
Data dodania do bazy: 2014-04-24 08:20:35
Data ogłoszenia: 2014-04-23 Data wydania: 2014-03-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr II/337/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 18 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębno dla obrębu Wola Dębińska
Data dodania do bazy: 2014-04-28 09:03:47
Data ogłoszenia: 2014-04-23 Data wydania: 2014-03-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr II/342/2014 Rady Gminy Dębno z dnia 18 marca 2014r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębno dla obrębu Dębno
Data dodania do bazy: 2014-04-28 09:03:47
Data ogłoszenia: 2012-05-24 Data wydania: 2012-03-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr II/152/2012 Rady Gminy Dębno z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Dębno dla obrębu Jastew.
Data dodania do bazy: 2012-05-27 13:18:15
Data ogłoszenia: 2011-05-16 Data wydania: 2010-12-21
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Kr 948/10 z dnia 21 grudnia 2010r. z dnia 21 grudnia 2010 r. Sygn. akt IISA/Kr 948/10 ze skarg (...)* na uchwałę Rady Gminy Dębno z dnia 26 lutego 2010 r. Nr II/266/2010 w przedmiocie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Dębno
Data dodania do bazy: 2011-05-17 01:21:00