Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Zamość, lubelskie


Data ogłoszenia: 2012-12-06 Data wydania: 2012-11-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/262/2012 Rady Miasta Zamość z dnia 26 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość
Data dodania do bazy: 2012-12-10 10:16:32
Data ogłoszenia: 2012-10-10 Data wydania: 2012-09-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/228/2012 Rady Miasta Zamość z dnia 24 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość
Data dodania do bazy: 2012-10-19 11:24:01
Data ogłoszenia: 2012-10-10 Data wydania: 2012-09-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/229/2012 Rady Miasta Zamość z dnia 24 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość
Data dodania do bazy: 2012-10-19 11:24:02
Data ogłoszenia: 2012-10-10 Data wydania: 2012-09-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXII/230/2012 Rady Miasta Zamość z dnia 24 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość
Data dodania do bazy: 2012-10-19 11:24:02
Data ogłoszenia: 2012-07-31 Data wydania: 2011-10-06
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Lu 562/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 6 października 2011r. w sprawie ze skargi Prokuratora Rejonowego w Zamościu na uchwałę Rady Gminy Sitno z dnia 27 października 2006 r., nr XLVI/220/06 w przedmiocie zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:07:05
Data ogłoszenia: 2012-05-15 Data wydania: 2012-04-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/182/2012 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość
Data dodania do bazy: 2012-05-16 09:42:48
Data ogłoszenia: 2012-05-15 Data wydania: 2012-04-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVIII/183/2012 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Zamość
Data dodania do bazy: 2012-05-16 09:42:48
Data ogłoszenia: 2011-05-17 Data wydania: 2011-03-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/60/11 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 28 marca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość dla terenu: Jednostka Strukturalna Planu Nr 20 Zachodnie Przedmieście Lubelskie – Część Zachodnia
Data dodania do bazy: 2011-05-17 21:18:00
Data ogłoszenia: 2011-01-11 Data wydania: 2010-10-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVII/482/10 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 25 października 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość dla terenów: Janowice, Karolówka, Mała Dzielnica Przemysłowa, Przedmieście Lubelskie
Data dodania do bazy: 2011-03-08 20:33:00
Data ogłoszenia: 2011-01-11 Data wydania: 2010-10-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVII/483/10 Rady Miejskiej w Zamościu z dnia 25 października 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zamość dla terenów: Janowice, Karolówka, Przedmieście Lubelskie, Centralna Dzielnica Przemysłowa
Data dodania do bazy: 2011-04-28 21:54:00