Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Stężyca, lubelskie


Data ogłoszenia: 2016-02-04 Data wydania: 2015-11-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/68/2015 Rady Gminy Stężyca z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Brzeziny
Data dodania do bazy: 2016-02-05 08:42:02
Data ogłoszenia: 2016-02-04 Data wydania: 2015-11-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/66/2015 Rady Gminy Stężyca z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stężyca oraz miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Stężycy ( Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli informuje, że zostało wydane rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego NR PN-II.4131.585.2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. stwierdzające nieważność ww uchwały w części.)
Data dodania do bazy: 2016-02-08 12:42:02
Data ogłoszenia: 2016-02-04 Data wydania: 2015-12-18
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.585.2015 Wojewody Lubelskiego z dnia 18 grudnia 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr X/66/2015 Rady Gminy Stężyca z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stężyca oraz miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Stężycy, w części obejmującej § 5 ust. 1 pkt 1 uchwały.
Data dodania do bazy: 2016-02-08 12:42:02
Data ogłoszenia: 2016-02-04 Data wydania: 2015-11-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/67/2015 Rady Gminy Stężyca z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stężyca oraz miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Stężycy
Data dodania do bazy: 2016-02-08 12:42:02
Data ogłoszenia: 2012-02-24 Data wydania: 2011-09-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/31/2011 Rady Gminy Stężyca z dnia 28 września 2011r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stężyca oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Stężycy
Data dodania do bazy: 2012-02-28 09:42:41
Data ogłoszenia: 2012-02-24 Data wydania: 2011-09-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/32/2011 Rady Gminy Stężyca z dnia 28 września 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stężyca
Data dodania do bazy: 2012-02-28 09:42:41