Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Stężyca gmina Stężyca, lubelskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.585.2015 Wojewody Lubelskiego z dnia 18 grudnia 2015r. stwierdzające nieważność uchwały Nr X/66/2015 Rady Gminy Stężyca z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Stężyca oraz miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Stężycy, w części obejmującej § 5 ust. 1 pkt 1 uchwały.1


2


3