Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Międzyrzec Podlaski, lubelskie


Data ogłoszenia: 2014-02-10 Data wydania: 2013-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLI/348/13 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w północno-wschodniej części miasta Międzyrzec Podlaski. (Wydział Prawny, Nadzoru i Kontroli Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie informuje, że Wojewoda Lubelski rozstrzygnięciem nadzorczym Nr PN-II.4131.36.2014 z dnia 7 lutego 2014 r. stwierdził nieważność w części w/w uchwały.
Data dodania do bazy: 2014-05-21 07:12:37
Data ogłoszenia: 2014-02-10 Data wydania: 2014-02-07
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.36.2014 Wojewody Lubelskiego z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLI/348/13 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w północno-wschodniej części miasta Międzyrzec Podlaski w części obejmującej § 7 uchwały.
Data dodania do bazy: 2014-02-20 08:30:47
Data ogłoszenia: 2013-06-04 Data wydania: 2013-04-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIII/277/13 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzec Podlaski obszarów położonych przy ulicach Ceglanej, Mleczarskiej, Jelnickiej i Radzyńskiej
Data dodania do bazy: 2013-07-14 19:23:11
Data ogłoszenia: 2011-03-31 Data wydania: 2010-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr III/12/10 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru ograniczonego ulicą Warszawską, ulicą Żytnią i obwodnicą miasta Międzyrzec Podlaski
Data dodania do bazy: 2011-03-31 20:10:00
Data ogłoszenia: 2010-12-20 Data wydania: 2010-09-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVI/451/10 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 24 września 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w północno-wschodniej części miasta Międzyrzec Podlaski.
Data dodania do bazy: 2011-02-18 20:38:00
Data ogłoszenia: 2010-08-18 Data wydania: 2010-05-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr LI/423/10 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 28 maja 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Żwirowni" w Międzyrzecu Podlaskim.
Data dodania do bazy: 2011-03-26 23:59:00
Data ogłoszenia: 2009-12-01 Data wydania: 2009-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała Nr XLI/346/09 z dnia 30 września 2009 r. Rady Miasta Międzyrzec Podlaski w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Międzyrzec Podlaski.
Data dodania do bazy: 2011-03-24 19:15:00