Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Międzyrzec Podlaski gmina Międzyrzec Podlaski, lubelskie


Tytuł dokumentu:

rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN-II.4131.36.2014 Wojewody Lubelskiego z dnia 7 lutego 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XLI/348/13 Rady Miasta Międzyrzec Podlaski w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w północno-wschodniej części miasta Międzyrzec Podlaski w części obejmującej § 7 uchwały.1


2


3