Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Skórka gmina Parzęczew, łódzkie


Data ogłoszenia: 2013-03-15 Data wydania: 2013-02-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/245/13 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew obejmującej obszar położony w sołectwach Parzęczew, Ignacew Folwarczny, Ignacew Rozlazły, Śniatowa oraz Skórka
Data dodania do bazy: 2013-03-19 19:03:57
Data ogłoszenia: 2010-09-28 Data wydania: 2010-08-27
Tytuł dokumentu: uchwala nr XLVII/426/10 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew obejmująca obszar położony we wsi Skórka
Data dodania do bazy: 2011-05-30 18:14:00