Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Parzęczew gmina Parzęczew, łódzkie


Data ogłoszenia: 2013-11-20 Data wydania: 2013-09-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVIII/301/13 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 26 września 2013r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Parzęczew obejmującej obszar położony we wsiach: Pustkowa Góra, Orła i Parzęczew
Data dodania do bazy: 2013-11-24 16:21:02
Data ogłoszenia: 2013-03-15 Data wydania: 2013-02-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/245/13 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 7 lutego 2013r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew obejmującej obszar położony w sołectwach Parzęczew, Ignacew Folwarczny, Ignacew Rozlazły, Śniatowa oraz Skórka
Data dodania do bazy: 2013-03-19 19:03:57
Data ogłoszenia: 2012-10-03 Data wydania: 2012-09-05
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/183/12 Rady Gminy w Parzęczewie z dnia 5 września 2012r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Parzęczew obejmującej obszar położony w miejscowości Parzęczew
Data dodania do bazy: 2012-10-03 16:06:43