Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Aleksandrów Łódzki gmina Aleksandrów Łódzki, łódzkie


Data ogłoszenia: 2014-01-27 Data wydania: 2013-12-19
Tytuł dokumentu: uchwała nr LI/525/13 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 19 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu A-1 przyległego do północnej pierzei Placu Kościuszki
Data dodania do bazy: 2014-01-27 22:17:53
Data ogłoszenia: 2013-03-21 Data wydania: 2013-01-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/326/13 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki, dla obszaru, który wyznaczają działki z obrębu A-6 o numerach: 4, 5/3, 5/4, 6, 7, 8, 9, 11/2, 12, 13, 14, 15/2, 27 i 28 wraz z częściami działki drogowej 3 i przyległej działki 5/1
Data dodania do bazy: 2013-04-11 22:14:44
Data ogłoszenia: 2012-08-07 Data wydania: 2012-06-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/244/12 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 28 czerwca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrebu A-1 zawierającego ulicę Łęczycką
Data dodania do bazy: 2012-08-12 17:29:30
Data ogłoszenia: 2011-04-30 Data wydania: 2011-03-24
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/72/11 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 24 marca 2011r. w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki dla obszaru położonego między ulicami Konstantynowską, Senatorską, Piłsudskiego i Pabianicką
Data dodania do bazy: 2011-05-01 00:09:00
Data ogłoszenia: 2010-12-09 Data wydania: 2010-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIX/547/10 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 29 października 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki dla terenu z obrębu A-7 stanowiącego działki o numerach ewidencyjnych: 112/18, 112/19, 112/20, 113/25, 113/26, 114/28, 114/30 i część działki nr ew. 112/22
Data dodania do bazy: 2011-02-11 19:51:00
Data ogłoszenia: 2010-12-09 Data wydania: 2010-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIX/549/10 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 29 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki, dla obszaru, który wyznaczają działki z obrębu A-6 o numerach: 21, 22/2, 22/4, 22/5, 22/8 oraz część działki drogowej o numerze 20, przyległej do zachodnich granic działek 22/4 i 22/5
Data dodania do bazy: 2011-03-23 22:55:00
Data ogłoszenia: 2010-12-09 Data wydania: 2010-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr LIX/551/10 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 29 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki, dla obszaru, który wyznaczają działki z obrębu A-6 o numerach: 1/1, 1/2, 1/3, 2/1, 2/2, 2/3, 2/4, 2/5, 4, 5/3, 5/4, 6, 7, 8, 9, 11/2, 12, 13, 14, 15/2, 27 wraz z częściami działki drogowej 3 i przyległej działki 5/1
Data dodania do bazy: 2011-05-17 01:30:00
Data ogłoszenia: 2010-09-22 Data wydania: 2010-08-12
Tytuł dokumentu: uchwała nr LV/519/10 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 12 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki, dla części obszaru wyznaczonego działkami o numerach ewidencyjnych 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467/1, 467/2, 467/3, 467/4, 467/5, 468, 469, 640/4 i 640/5 (obecnie 460, 644, 465, 466, 467/1, 467/2, 467/3, 467/4, 467/5 i 468), – obręb A-1
Data dodania do bazy: 2011-04-30 00:33:00
Data ogłoszenia: 2010-06-16 Data wydania: 2010-04-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/463/10 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 7 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki
Data dodania do bazy: 2011-05-20 23:44:00
Data ogłoszenia: 2010-06-16 Data wydania: 2010-04-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr L/465/10 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 7 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Aleksandrów Łódzki
Data dodania do bazy: 2011-04-23 22:52:00