Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Krzywiec gmina Aleksandrów Łódzki, łódzkie


Data ogłoszenia: 2014-10-28 Data wydania: 2014-09-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr LXII/647/14 Rady Miejskiej w Aleksandrowie Łódzkim z dnia 25 września 2014r. w sprawie uchwalenia zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Łódzki dla fragmentu obrębu Krzywiec, obejmującego działki o numerach ewidencyjnych: 60, 64/1, 64/2, 65/6, 65/7, 65/8, 65/10, 65/11, 65/12, 65/13, 66, 67, 69/1 i 69/3 oraz część działki drogowej 209
Data dodania do bazy: 2014-11-10 14:35:27