Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Wieruszów, łódzkie


Data ogłoszenia: 2017-03-16 Data wydania: 2017-03-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/279/2017 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki położonej w mieście Wieruszów o nr ewid. gr. 1628/1
Data dodania do bazy: 2017-03-22 08:42:52
Data ogłoszenia: 2017-03-16 Data wydania: 2017-03-02
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/278/2017 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie 6: Kuźnica Skakawska obejmującego działki (na arkuszu mapowym nr 5) o nr ewid. gr. 1018, 1019, 1020, 1021, 1021/1, 1022, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031/2, 1032/1, 1032/2, 1033/4
Data dodania do bazy: 2017-03-22 08:42:52
Data ogłoszenia: 2014-11-05 Data wydania: 2014-09-25
Tytuł dokumentu: uchwała nr LVIII/384/2014 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 25 września 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic: Warszawskiej, Wieluńskiej i Wiśniowej w Wieruszowie
Data dodania do bazy: 2014-11-11 12:55:22
Data ogłoszenia: 2014-04-02 Data wydania: 2014-02-20
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVIII/321/2014 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 20 lutego 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Wieruszów w rejonie terenu wzdłuż torów kolejowych oraz strugi Brzeźnica i ulicy Warszawskiej cz. III
Data dodania do bazy: 2014-04-22 19:47:54
Data ogłoszenia: 2013-01-04 Data wydania: 2012-11-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/176/2012 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Wieruszów w rejonie ulicy Fabrycznej, terenów wzdłuż torów kolejowych oraz strugi Brzeźnica
Data dodania do bazy: 2013-01-04 19:29:56
Data ogłoszenia: 2012-12-31 Data wydania: 2012-11-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/174/2012 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w mieście Wieruszów w rejonie terenu wzdłuż torów kolejowych oraz strugi Brzeźnica i ulicy Warszawskiej cz. II
Data dodania do bazy: 2013-01-02 21:13:56
Data ogłoszenia: 2011-03-09 Data wydania: 2011-01-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr V/20/2011 Rady Miejskiej w Wieruszowie z dnia 31 stycznia 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar w rejonie ulic: Warszawskiej, Wieluńskiej i Wiśniowej w Wieruszowie
Data dodania do bazy: 2011-03-09 22:42:00