Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Granice gmina Masłowice, łódzkie


Data ogłoszenia: 2014-11-17 Data wydania: 2014-09-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIX/218/2014 Rady Gminy Masłowice z dnia 30 września 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Masłowice dla terenu położonego w sołectwach Granice i Chełmo
Data dodania do bazy: 2014-11-22 19:46:53
Data ogłoszenia: 2012-09-03 Data wydania: 2012-07-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/106/2012 Rady Gminy Masłowice z dnia 18 lipca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Masłowice dla terenu w rejonie miejscowości Granice
Data dodania do bazy: 2012-09-14 15:31:57