Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat Włocławek, kujawsko-pomorskie


Data ogłoszenia: 2010-01-21 Data wydania: 2009-11-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/346/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy: ulicą Witosa, projektowaną ulicą 4 KL*, wschodnimi granicami działek Nr 23/13, 22/11 i 23/19 KM 80, południowymi granicami działek Nr 22/11 i 22/9, terenami kolejowymi oraz ulicą Witosa, Chopina, fragmentem działki Nr 25/2, południowymi granicami działek Nr 25/6, 27/9 i 18/3 KM 80
Data dodania do bazy: 2011-05-30 22:54:00
Data ogłoszenia: 2009-11-19 Data wydania: 2009-09-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/229/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulic Kapitulnej i Długiej
Data dodania do bazy: 2011-02-07 21:16:00
Data ogłoszenia: 2009-11-16 Data wydania: 2009-09-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/230/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek w rejonie ulicy Żytniej, działka nr 1/25 KM 85
Data dodania do bazy: 2011-05-11 22:10:00
Data ogłoszenia: 2009-11-16 Data wydania: 2009-09-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIV/231/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 września 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Żytnią, Barską, Wojskową działki nr 1/34, 1/28, 1/26, 1/27 KM 85
Data dodania do bazy: 2011-04-16 01:41:00
Data ogłoszenia: 2009-06-16 Data wydania: 2009-04-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/31/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy: projektowaną ulicą 4 KL*, ulicą Witosa, zachodnią i północną granicą działki nr 4/6 KM 80, północnymi granicami działek nr 4/7, 6/2 i 6/9 KM 80, ulicami Wolność i Nowomiejską, Aleją Chopina, ulicą Witosa, wschodnimi granicami działek nr 19/2, 27/10, 25/7 oraz fragmentem działki nr 25/2 KM 80, Aleją Chopina, ulicą Komunalną.
Data dodania do bazy: 2011-04-14 18:20:00
Data ogłoszenia: 2009-06-02 Data wydania: 2009-04-06
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVII/20/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 kwietnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru w rejonie obrębu Kawka, położonego pomiędzy: granicą terenów leśnych, granicą miasta, terenami zieleni wzdłuż rzeki Wisły, działką nr 47, ulicą Krzywa Góra.
Data dodania do bazy: 2011-06-15 22:42:28