Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat Włocławek, kujawsko-pomorskie


Data ogłoszenia: 2014-02-03 Data wydania: 2014-01-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXIX/1/2014 Rady Miasta Włocławek z dnia 27 stycznia 2014r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy granicą lasu, ulicą Toruńską, granicą miasta, ulicą Inowrocławską, terenami kolejowymi oraz w rejonie ulicy Krzywa Góra
Data dodania do bazy: 2014-02-10 08:56:16
Data ogłoszenia: 2012-11-12 Data wydania: 2012-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/188/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 października 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru ograniczonego ulicami: Wiewiórczą, Kościelną, Szpalerową, Bluszczową, Świetlaną oraz rzeką Lubieńką i granicą miasta.
Data dodania do bazy: 2012-11-20 09:19:55
Data ogłoszenia: 2012-09-20 Data wydania: 2012-08-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXIV/171/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulic: Kraszewskiego, Okrężnej, Brackiej, Leśnej, Chopina, Okrzei, Wroniej i Chmielnej z wyłączeniem terenu zamkniętego obejmującego działkę nr 60/8 KM 82 oraz działki nr 1/2 i 3/12 KM 83
Data dodania do bazy: 2012-09-22 13:05:07
Data ogłoszenia: 2012-04-20 Data wydania: 2012-03-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/50/2012 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulicy Komunamnej i Cmentarnej, pomiędzy Aleją Królowej Jadwigi i terenami kolejowymi
Data dodania do bazy: 2012-04-21 22:09:19
Data ogłoszenia: 2011-10-10 Data wydania: 2011-09-26
Tytuł dokumentu: uchwała nr XIII/162/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 26 września 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego w rejonie ulic: Kraszewskiego, Chmielnej, Stodólnej, Okrężnej, Zagajewskiego, Polnej, Barskiej, Żytniej, Okrężnej oraz Parku im. Wł. Łokietka z wyłączeniem terenów objętych: Uchwałą Nr 3 / XXXIX / 2002 Rady Miasta Włocławek z dnia 28 stycznia 2002r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie wyznaczenia ulicy Kasprowicza we Włocławku oraz Uchwałą Nr 87 / XXI / 2008 Rady Miasta Włocławek z dnia 6 października 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie obszaru położonego przy ul. Polnej 102 i ul. Celulozowej dz. Nr 21/1, 23/2, 1/6 KM 88, oraz w zakresie obszaru położonego przy ul. Stodólnej 8,10, 12 dz. nr 15/1, 15/2, 15/4, 15/70 i 15/71 KM 87, oraz w zakresie obszaru przebiegu ulicy Celulozowej o symbolu 7 KL 1/2, od ul. Płockiej do projektowanej ulicy lokalnej o symbolu 8 KL 1/2
Data dodania do bazy: 2011-10-16 11:17:08
Data ogłoszenia: 2011-07-27 Data wydania: 2011-05-09
Tytuł dokumentu: uchwała nr IX/73/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 9 maja 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie obszaru położonego we Włocławku pomiędzy: brzegiem rzeki Wisły na odcinku od ujścia rzeki Zgłowiączki do zachodniej granicy nieruchomości nr 1/26 KM48, wzdłuż tej granicy i w kierunku zachodnim wzdłuż granicy działki nr 3/6 i 3/1 KM48, ulicą Ogniową, Chmielną, Wronią, Okrzei do wysokości ulicy Kościuszki, granicą obszarów kolejowych, ulicą Szpitalną, Okrzei i zachodnią granicą Parku im. H. Sienkiewicza, ulicą Wyszyńskiego oraz zachodnim brzegiem rzeki Zgłowiączki z wyłączeniem terenów objętych miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego uchwalonymi po 1 stycznia 1995r.
Data dodania do bazy: 2011-07-29 21:26:57
Data ogłoszenia: 2011-07-26 Data wydania: 2011-05-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr X/96/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2011r. sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru w rejonie ulic: Leonida Teligi, Zielnej i Papieżki, zawartego pomiędzy ulicami Płocką, Barską, Polną oraz terenami bocznicy kolejowej
Data dodania do bazy: 2011-07-26 22:02:09
Data ogłoszenia: 2011-07-18 Data wydania: 2011-02-21
Tytuł dokumentu: uchwała nr VII/20/11 Rady Miasta Włocławek z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru położonego pomiędzy ulicą Wiejską, terenami kolejowymi, ulicą Szpitalną, ulicą Wysoką (wraz z częścią działki nr 15/4 km 40 i działkami nr 16, 17, 18 i 19/1 km 40), ulicą Długą (wraz z częściami działek nr 14/13, 15/8, 15/10, 16/5 km 56 i nr 1/92, 117 km 55).
Data dodania do bazy: 2011-07-18 17:56:08
Data ogłoszenia: 2010-08-17 Data wydania: 2010-05-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/119/10 Rady Miasta Włocławek z dnia 31 maja 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszaru zawartego pomiędzy:ulicą Papieżka, częścią działek nr 1/2 i 1/1 KM 100,fragmentami ulic Rybnickiej, Spokojnej i Przemysłowej, Aleją Kazimierza Wielkiego,granicą terenów leśnych oraz terenami bocznicy kolejowej
Data dodania do bazy: 2011-02-24 18:05:00
Data ogłoszenia: 2010-01-21 Data wydania: 2009-11-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXVI/345/09 Rady Miasta Włocławek z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Włocławek dla obszarów położonych w strefie ochrony pośredniej wewnętrznej ujęcia wody „Krzywe Błota” – części działki nr 402 KM 1 Michelin
Data dodania do bazy: 2011-05-10 22:09:00