Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Osie, kujawsko-pomorskie


Data ogłoszenia: 2012-04-17 Data wydania: 2012-03-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/73/12 Rady Gminy Osie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów działek nr 84/100 i 84/116 oraz część działki nr 84/3 w obrębie Tleń, w gminie Osie.
Data dodania do bazy: 2012-04-21 22:09:18
Data ogłoszenia: 2012-04-17 Data wydania: 2012-03-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/74/12 Rady Gminy Osie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie planów zagospodarowania przestrzennego terenów działek nr 86, 125/1 i 125/4; 103/2 i 103/3; 199/1 i 199/2; 192/3, 192/4, 192/5, 193/1, 193/2, 194/1, 194/2, 195, 196/2, 197/1 i 197/3; 210/4; 325/5; 331; oraz 338 i 339/3 w obrębie Osie, w gminie Osie.
Data dodania do bazy: 2012-04-21 22:09:18
Data ogłoszenia: 2012-04-17 Data wydania: 2012-03-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/72/12 Rady Gminy Osie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 156/11 w obrębie Brzeziny, w gminie Osie.
Data dodania do bazy: 2012-04-21 22:09:18
Data ogłoszenia: 2010-03-09 Data wydania: 2009-12-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/156/09 Rady Gminy Osie z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów - działek nr 17/3, 84/9, 84/79 i 84/124 oraz części działek nr 54/5, 59/1, 59/2 i 60, 11/33 – w obrębie Tleń, w gminie Osie
Data dodania do bazy: 2011-05-02 00:41:00
Data ogłoszenia: 2010-03-04 Data wydania: 2009-12-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/159/09 Rady Gminy Osie z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów - działek nr 38/4, 41/3, 60/3, 61/3, 98/1 i 81/8 – w obrębie Wałkowiska, w gminie Osie.
Data dodania do bazy: 2011-05-19 01:40:00
Data ogłoszenia: 2010-02-15 Data wydania: 2009-12-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/157/09 Rady Gminy Osie z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu części działki nr 48/14 w obrębie Pruskie, w gminie Osie.
Data dodania do bazy: 2011-02-25 20:46:00
Data ogłoszenia: 2010-02-09 Data wydania: 2009-12-08
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/160/09 Rady Gminy Osie z dnia 8 grudnia 2009r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów - działki nr 44 i części działki nr 45 oraz działki nr 136/3 – w obrębie Stara Rzeka, w gminie Osie
Data dodania do bazy: 2011-04-28 20:55:00
Data ogłoszenia: 2010-02-02 Data wydania: 2009-12-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/158/09 Rady Gminy Osie z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów - działek nr 190, 249/3, 356/33, 334/1, 334/3, 334/4, 334/6, 334/7 i 336/3 – w obrębie Osie, w gminie Osie
Data dodania do bazy: 2011-06-04 20:49:00
Data ogłoszenia: 2010-01-27 Data wydania: 2009-12-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/155/09 Rady Gminy Osie z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 79/1, 79/2, 87, 88 i 114 w obrębie Łążek, w gminie Osie
Data dodania do bazy: 2011-05-14 21:59:00