Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Tleń gmina Osie, kujawsko-pomorskie


Data ogłoszenia: 2014-12-04 Data wydania: 2014-10-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/231/14 Rady Gminy Osie z dnia 29 października 2014r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Tucholskiej, w miejscowości Tleń.
Data dodania do bazy: 2014-12-08 17:26:53
Data ogłoszenia: 2012-04-17 Data wydania: 2012-03-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/73/12 Rady Gminy Osie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów działek nr 84/100 i 84/116 oraz część działki nr 84/3 w obrębie Tleń, w gminie Osie.
Data dodania do bazy: 2012-04-21 22:09:18
Data ogłoszenia: 2010-03-09 Data wydania: 2009-12-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXV/156/09 Rady Gminy Osie z dnia 7 grudnia 2009r. w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów - działek nr 17/3, 84/9, 84/79 i 84/124 oraz części działek nr 54/5, 59/1, 59/2 i 60, 11/33 – w obrębie Tleń, w gminie Osie
Data dodania do bazy: 2011-05-02 00:41:00