Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Dąbrówka Królewska gmina Gruta, kujawsko-pomorskie


Data ogłoszenia: 2016-06-07 Data wydania: 2016-06-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr 50/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XIV/108/16 Rady Gminy Gruta z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400kV Grudziądz-Pelplin-Gdańsk Przyjaźń
Data dodania do bazy: 2016-06-17 18:47:42