Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Gruta, kujawsko-pomorskie


Data ogłoszenia: 2016-06-07 Data wydania: 2016-06-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr 50/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XIV/108/16 Rady Gminy Gruta z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400kV Grudziądz-Pelplin-Gdańsk Przyjaźń
Data dodania do bazy: 2016-06-17 18:47:42
Data ogłoszenia: 2016-06-07 Data wydania: 2016-06-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr 50/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XIV/108/16 Rady Gminy Gruta z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400kV Grudziądz-Pelplin-Gdańsk Przyjaźń
Data dodania do bazy: 2016-06-17 18:47:42
Data ogłoszenia: 2016-06-07 Data wydania: 2016-06-03
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr 50/2016 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XIV/108/16 Rady Gminy Gruta z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla lokalizacji inwestycji celu publicznego, jaką jest dwutorowa napowietrzna linia elektroenergetyczna 400kV Grudziądz-Pelplin-Gdańsk Przyjaźń
Data dodania do bazy: 2016-06-17 18:47:42
Data ogłoszenia: 2015-04-08 Data wydania: 2015-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/39/15 Rady Gminy Gruta z dnia 30 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działkę nr 52/16, obręb Pokrzywno, gmina Gruta.
Data dodania do bazy: 2015-04-08 21:58:13
Data ogłoszenia: 2015-04-08 Data wydania: 2015-03-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/40/15 Rady Gminy Gruta z dnia 30 marca 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu obejmującego działkę nr 701, obręb geodezyjny Gruta, gmina Gruta.
Data dodania do bazy: 2015-04-08 21:58:13
Data ogłoszenia: 2011-12-19 Data wydania: 2011-06-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/33/11 Rady Gminy Gruta z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 299/21, 299/22 i 299/23 we wsi Gruta.
Data dodania do bazy: 2011-12-20 19:42:09
Data ogłoszenia: 2011-07-11 Data wydania: 2011-02-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/19/11 Rady Gminy Gruta z dnia 28 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego działki nr 39/2, 40 i 38/4 we wsi Orle.
Data dodania do bazy: 2011-07-11 19:30:14