Strona główna Informacje Polityka prywatnościpowiat aleksandrowski:
Bądkowo
Koneck
Raciążek
Waganiec
Zakrzewo

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat aleksandrowski, kujawsko-pomorskie


Data ogłoszenia: 2017-04-24 Data wydania: 2017-04-07
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX/239/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski
Data dodania do bazy: 2017-04-25 22:00:18
Data ogłoszenia: 2016-01-29 Data wydania: 2016-01-28
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr 1/2016 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie stwierdzenia nieważności § 16 ust. 3 pkt 7 w zakresie „budowlanej”, § 17 ust. 3 pkt 3 w zakresie „budowlanej”, § 18 ust. 3 pkt 7 w zakresie „budowlanej”, § 19 ust. 3 pkt 6 w zakresie „budowlanej”, § 20 ust. 3 pkt 7 w zakresie „budowlanej”, § 23 ust. 3 pkt 6 w zakresie „budowlanej” § 24 ust. 3 pkt 6 w zakresie „budowlanej” § 25 ust. 3 pkt 6 w zakresie „budowlanej” § 26 ust. 4 pkt 5 w zakresie „budowlanej”, uchwały Nr XV/86/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru zwanego „Północnym” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej.
Data dodania do bazy: 2016-02-01 15:55:35
Data ogłoszenia: 2016-01-11 Data wydania: 2015-12-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XV/86/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 18 grudnia 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru zwanego "Północnym" wyodrębnionego z obszaru strefy "A" ochrony uzdrowiskowej
Data dodania do bazy: 2016-01-22 09:47:35
Data ogłoszenia: 2015-10-12 Data wydania: 2015-09-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr XI/71/15 Rady Miejskiej Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 18 września 2015r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru ograniczonego ulicami: Szczygłowskiego, Słoneczną i Graniczną w Aleksandrowie Kujawskim
Data dodania do bazy: 2015-10-17 10:24:43
Data ogłoszenia: 2015-10-08 Data wydania: 2015-09-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr XII/74/15 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11 września 2015r. w sprawie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski.
Data dodania do bazy: 2015-10-08 14:05:21
Data ogłoszenia: 2015-05-11 Data wydania: 2015-04-08
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr 50/2015 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 8 kwietnia 2015r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały nr VI/38/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru znajdującego się pomiędzy ul. Kopernika a ul. Jana Pawła II.
Data dodania do bazy: 2015-05-25 19:13:58
Data ogłoszenia: 2015-04-16 Data wydania: 2015-03-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr VI/38/15 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru znajdującego się pomiędzy ul. Kopernika a ul. Jana Pawła II.
Data dodania do bazy: 2015-04-18 14:34:06
Data ogłoszenia: 2014-11-13 Data wydania: 2014-11-07
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr 87/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia niewazności uchwały nr XLV/349/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 września 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla podobszaru zwanego „Północnym” wyodrębnionego z obszaru strefy „A” ochrony uzdrowiskowej, w całości.
Data dodania do bazy: 2014-11-19 21:35:46
Data ogłoszenia: 2014-11-13 Data wydania: 2014-11-07
Tytuł dokumentu: rozstrzygnięcie nadzorcze nr 88/2014 Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 listopada 2014r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały nr XLV/350/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 września 2014 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru znajdującego się pomiędzy ul. Kopernika a ul. Jana Pawła II, w całości.
Data dodania do bazy: 2014-11-19 21:35:46
Data ogłoszenia: 2014-11-05 Data wydania: 2014-09-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLV/350/14 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru znajdujacego się pomiędzy ul. Kopernika a ul. Jana Pawła II
Data dodania do bazy: 2014-11-10 14:35:21