Strona główna Informacje Polityka prywatnościpowiat aleksandrowski:
Bądkowo
Koneck
Raciążek
Waganiec
Zakrzewo

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego powiat aleksandrowski, kujawsko-pomorskie


Data ogłoszenia: 2011-08-02 Data wydania: 2011-05-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/48/11 Rady Miejskiej Ciechocinka z dnia 23 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w spawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie terenów budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego z usługami nieuciążliwymi w jednostkach bilansowych "A i B" oraz "E i F" miasta Ciechocinka oznaczonych od Nr.1 do Nr.34
Data dodania do bazy: 2011-08-02 23:13:41
Data ogłoszenia: 2010-06-16 Data wydania: 2010-03-01
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXX-168/2010 Rady Miasta Nieszawa z dnia 1 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Nieszawy
Data dodania do bazy: 2011-04-04 21:27:00