Strona główna Informacje Polityka prywatności



Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Łagów gmina Zgorzelec, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2016-05-10 Data wydania: 2016-04-27
Tytuł dokumentu: wyrok nr II SA/Wr 807/15 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2016r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Zgorzelec nr 64/15 z dnia 15 czerwca 2015 r. w przedmiocie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łagów
Data dodania do bazy: 2016-05-22 11:20:25
Data ogłoszenia: 2015-06-23 Data wydania: 2015-06-15
Tytuł dokumentu: uchwała nr 64/15 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 15 czerwca 2015r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łagów.
Data dodania do bazy: 2015-06-28 13:59:57