Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Mała Wieś Dolna gmina Sulików, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2016-04-01 Data wydania: 2016-03-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XVI/131/16 Rady Gminy Sulików z dnia 29 marca 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu Mała Wieś Dolna, w gminie Sulików.
Data dodania do bazy: 2016-05-21 11:03:06
Data ogłoszenia: 2009-06-26 Data wydania: 2009-06-22
Tytuł dokumentu: obwieszczenie Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 czerwca 2009r. o sprostowaniu błędu w uchwale Rady Miejskiej w Trzebnicy Nr IX/75/07 z dnia 21 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obrębu wsi Jaźwiny ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 214 z dnia 31 sierpnia 2007r., poz. 2562, w uchwale Rady Gminy Sulików Nr XXVI/210/2009 z dnia 28 stycznia 2009 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu parków wiatrowych Koźmin w części władztwa planistycznego gminy Sulików, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 52 z dnia 26 marca 2009 r., poz. 1109 oraz w uchwale Rady Gminy Mysłakowice Nr 214/XXIX/09 z dnia 30 marca 2009 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, ogłoszonej w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego Nr 87 z dnia 26 maja 2009 r., poz. 1853.
Data dodania do bazy: 2011-03-28 20:31:00
Data ogłoszenia: 2009-03-26 Data wydania: 2009-01-28
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVI/210/2009 Rady Gminy Sulików z dnia 28 stycznia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zespołu parków wiatrowych KOŹMIN w części władztwa planistycznego gminy Sulików (obręb geodezyjny: Mała Wieś Dolna i Sulików)
Data dodania do bazy: 2011-06-17 10:11:59