Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Ząbkowice Śląskie gmina Ząbkowice Śląskie, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2017-07-14 Data wydania: 2017-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVIII/280/2017 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych terenów miasta Ząbkowice Śląskie
Data dodania do bazy: 2017-09-10 20:34:17
Data ogłoszenia: 2017-07-14 Data wydania: 2017-06-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVIII/279/2017 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionego terenu miasta Ząbkowice Śląskie
Data dodania do bazy: 2017-09-10 20:34:17
Data ogłoszenia: 2017-03-13 Data wydania: 2017-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/252/2017 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionych terenów miasta Ząbkowice Śląskie
Data dodania do bazy: 2017-03-16 12:14:17
Data ogłoszenia: 2017-03-13 Data wydania: 2017-02-27
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLIII/253/2017 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wyodrębnionego terenu miasta Ząbkowice Śląskie
Data dodania do bazy: 2017-03-16 12:14:17
Data ogłoszenia: 2016-09-09 Data wydania: 2016-08-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/207/2016 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbkowice Śląskie.
Data dodania do bazy: 2016-09-29 15:52:37
Data ogłoszenia: 2016-09-09 Data wydania: 2016-08-31
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXXI/206/2016 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ząbkowice Śląskie.
Data dodania do bazy: 2016-09-29 15:52:37
Data ogłoszenia: 2014-08-11 Data wydania: 2014-05-13
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 164/14 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 13 maja 2014r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 29 sierpnia 2013 r. nr XLVII/75/2013 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ząbkowice Śląskie
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:02:09
Data ogłoszenia: 2014-01-29 Data wydania: 2013-12-30
Tytuł dokumentu: uchwała nr LI/105/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miasta Ząbkowice Śląskie
Data dodania do bazy: 2014-02-11 07:35:50
Data ogłoszenia: 2013-09-13 Data wydania: 2013-08-29
Tytuł dokumentu: uchwała nr XLVII/75/2013 Rady Miejskiej Ząbkowic Śląskich z dnia 29 sierpnia 2013r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Ząbkowice Śląskie
Data dodania do bazy: 2013-09-25 22:15:13