Strona główna Informacje Polityka prywatnościMiejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gmina Stoszowice, dolnośląskie


Data ogłoszenia: 2015-10-22 Data wydania: 2015-10-14
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/62/2015 Rady Gminy Stoszowice z dnia 14 października 2015r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w granicach obrębu Jemna w gminie Stoszowice
Data dodania do bazy: 2015-10-25 12:47:44
Data ogłoszenia: 2013-08-08 Data wydania: 2013-04-23
Tytuł dokumentu: uchwała nr XXVIII/177/2013 Rady Gminy Stoszowice z dnia 23 kwietnia 2013r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Srebrna Góra.
Data dodania do bazy: 2013-08-13 08:10:29
Data ogłoszenia: 2012-10-15 Data wydania: 2012-08-13
Tytuł dokumentu: uchwała nr XX/111/2012 Rady Gminy Stoszowice z dnia 13 sierpnia 2012r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Mikołajów
Data dodania do bazy: 2012-10-19 11:23:46
Data ogłoszenia: 2012-05-25 Data wydania: 2012-01-05
Tytuł dokumentu: wyrok nr Sygn. akt II SA/Wr 746/11 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 5 stycznia 2012r. wydany po rozpoznaniu sprawy ze skargi Wojewody Dolnośląskiego na uchwałę Rady Gminy Stoszowice Nr IV/18/2011 z dnia 11 lutego 2011r. w przedmiocie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Srebrna Góra
Data dodania do bazy: 2015-11-23 16:06:59
Data ogłoszenia: 2011-08-11 Data wydania: 2011-02-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/18/2011 Rady Gminy Stoszowice z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Srebrna Góra.
Data dodania do bazy: 2011-08-14 15:44:19
Data ogłoszenia: 2011-05-16 Data wydania: 2011-02-11
Tytuł dokumentu: uchwała nr IV/17/2011 Rady Gminy Stoszowice z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru strefy aktywności gospodarczej we wschodniej części wsi Stoszowice
Data dodania do bazy: 2011-05-16 21:51:00
Data ogłoszenia: 2010-01-11 Data wydania: 2009-11-18
Tytuł dokumentu: uchwała nr VIII/48/2009 Rady Gminy Stoszowice z dnia 18 listopada 2009r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Mikołajów
Data dodania do bazy: 2011-04-30 00:58:00